soho
 
 
Home page Side > Indhold > Velkommen Permanent link to this page
Sunday, 21 July 2024
 

Print

Fredag d. 15 december, betaling af kontingent

DULFUs kontingent 2024 skal være betalt før 15 december - Efterårsmøde aflyst

DULFU + Søhøjland 750+0 = 750 kr
Søhøjland 0 kr
Nemmest for kasser... Danske bank Reg. 1551 Konto 60030375
eller MobilePay til kasser på 40466150 eller kontanter. 

MVH Bestyrelsen
Søhøjlandets Ul-klub & Bakkelandets Flyvelaug

Lørdag d. 2 September, Flyin på Rårup flyveplads fra kl 10.00

Gratis Kaffe og Rundstykker at starte på, til middag pølser og brød med vand og øl til kostpris
ingen PPR og gratis landinger ved arrangementet.
Med venlig hilsen og ønsket om mange gode landinger
Søhøjlandets UL Klub og Rårup flyveplads
Brian 42318877 eller https://horsensflyveklub.dk/

Torsdag d. 15 december, betaling af kontingent

DULFUs kontingent 2023 skal være betalt før 15 december - Efterårsmøde aflyst

KDA + DULFU + Søhøjland 45+750+5=800 kr
Søhøjland 0 kr
Nemmest for kasser... Danske bank Reg. 1551 Konto 60030375
eller MobilePay til kasser på 40466150 eller kontanter. 

MVH Bestyrelsen
Søhøjlandets Ul-klub & Bakkelandets Flyvelaug

Søndag d. 24 juli, Flyin på Rårup flyveplads fra kl 10.00

Kaffe og rundstykker at starte på, til middag pølser og brød med vand og øl.
Brian har sørget for PPR og gratis landinger ved arrangementet.
Med venlig hilsen og ønsket om mange gode landinger
Søhøjlandets UL Klub og Rårup flyveplads
Brian 42318877 eller https://horsensflyveklub.dk/

 


Niels Madsen - Snaptun - er sovet in
Begravelse Glud lørdag den 4 kl 13


Tak for mange hyggelige stunder, flyver var altid velkommen

Bestyrelsen


DULFU repræsentantskabsmøde søndag den 20. marts 2022 kl. 10.00 - der er kaffe og brød fra kl. 9.30

Giv besked til Bjarne på 40466150 eller email  hvis du er interesseret i fælles kørsel eller vil varetage en stemme.

Søhøjlandets Ul-klub & Bakkelandets Flyvelaug

DULFUs kontingent 2022 skal være betalt før 12 december - Efterårsmøde aflyst

Fra 2021 kan man ikke undgå at betale KDA alle skal betale uafhængig om man er KDA medlen et andet sted....

KDA + DULFU + Søhøjland 50+750+200=1000 kr
Søhøjland 200 kr
Nemmest for kasser... Danske bank Reg. 1551 Konto 60030375
eller MobilePay til kasser på 40466150 eller kontanter. 

MVH Bestyrelsen
Søhøjlandets Ul-klub & Bakkelandets Flyvelaug

Fredag d. 4 juni, Forårsmøde / Generalforsamling i maskinhus på Grundvej 3, 7140 Stouby kl 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent, som ikke er i bestyrelsen.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år, samt forelæggerbudget for indeværende år.
4. Valg af bestyrelse og 1 suppleant til bestyrelsen.
5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
6. Indkomne forslag - Rårup flyveplads som skoleplads
7. Eventuelt.

Indkomne forslag - Rårup flyveplads som skoleplads
- I efteråret besluttede DULFU at fra 1 april 2021, skal grundskoling omfatte mere papir arbejde end det gjorde i forvejen.
- Brian og Jakob lagde meget arbejde i at prøve at opfylde de nye krav fra DULFU så vi stadig kan have grundskoling i Søhøjlandets UL Klub, en del af dette arbejde var at få knyttet en skoleplads til klubben og vi har fået forhandlet en aftale med Rårup der gør at klubbens instruktøre der arbejder efter de nye regler kan blive godkendt til at skole fra Rårup.
- Bestyrelsen har fået en del kritik, for den indgået aftale med Rårup og nu vil vi gerne have vores medlemmers mening om hvordan Søhøjlandet UL Klub skal drives...

Som sædvanligt får vi smørrebrød, øl, vand og kaffe, når vi bliver færdige med punkt 7.

Senest onsdag den 2 juni besked til Bjarne på 40466150 eller email om du kommer, så vi kan bestille proviant i passende mængder.

Vi glæder os til at se vore medlemmer til en hyggelig aften.

MVH Bestyrelsen
Søhøjlandets Ul-klub & Bakkelandets Flyvelaug

Flyvning fra Grund d. 11 februar  og smut til Fur

 

Aflyst - Fredag d. 11 december, mini efterårsmøde i Hangar, Grundvej 3, 7140 Stouby, kl 19.00

DULFUs kontingent 2021 skal være betalt før 12 december

Fra 2021 kan man ikke undgå at betale KDA alle skal betale uafhængig om man er KDA medlen et andet sted....

KDA + DULFU + Søhøjland 50+750+200=1000 kr
Søhøjland 200 kr
Nemmest for kasser... Danske bank Reg. 1551 Konto 60030375
eller MobilePay til kasser på 40466150 eller kontanter. 

DULFU har lavet nye logbøger til alle piloter, som er det eneste lovlige personlig logbog efter 1 januar og den kan hentes der. 
DULFU har sendt præcis antal logbøger til Søhøjlandet som vi har medlemmer, dvs. hvis man er DULFU medlem et andet sted så skal man få den i den anden klub.

Søhøjlandets medlemer inviteres til en simpel udgave, uden bespisning og en COVID tilpasset version med flysnak og sparke dæk

Besked inden torsdag den 10 til Bjarne på 40466150 eller email om du kommer, så vi kan sørge for plads og afstand til alle....

MVH Bestyrelsen
Søhøjlandets Ul-klub & Bakkelandets Flyvelaug

Lørdag d. 12 september, Ringsted flyveplads d. 12/9-2020 kl. 1200 til 1800

DULFU afholder et arrangement på Ringsted flyveplads d. 12/9-2020 kl. 1200 til 1800
se https://www.ekrs.dk/wp-content/uploads/2020/09/Indbydelse-til-alle-piloter-samt-vedhaeng-paa-Ringsted-Flyveplads-12092020.pdf

Fredag d. 6 marts, Generalforsamling i Brædstrup i Tinghuset kl 19.00

Referat ca 29 deltagere
Carl valgt som Dirigent
Formandens beretning: Flyvin ved Brixen prøver vi igen i år og ser om ikke vi kunne lave nogle flere.
Regnskab: Lille underskud, men budget med pæn overskud også godkendt, Danske Bank er nok ikke den dyereste.
Bestyrelse genvalgt: Formand Jakob, Kasser Bjarne, Udd. Brian, Mat. KnudErik, Sup. Lars Bertelsen
Revisorer genvalgt: Ivan og Bo, Sup. Karl
Indkommende forslag: Ingen
Evnentuelt: Kontakte Hans Orla eller Jens om fælles tur til Dulfu Representantskabsmøde.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, som ikke er i bestyrelsen.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år, samt forelæggerbudget for indeværende år.
4. Valg af bestyrelse og 1 suppleant til bestyrelsen.
5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Som sædvanligt får vi smørrebrød, øl, vand og kaffe, når vi bliver færdige med punkt 7.

Det gamle Tinghus, Østergade 9 i Brædstrup.
Senest tirsdag den 3 marts besked til Bjarne på 40466150 eller email om du kommer, så vi kan bestille proviant i passende mængder.

Vi glæder os til at se vore medlemmer til en hyggelig aften.

MVH Bestyrelsen
Søhøjlandets Ul-klub & Bakkelandets Flyvelaug

Last updated ( Friday, 01 December 2023 )
 

 
      
 
Powered by Lanius CMS